جایگشت به روش چیدن چند چیز کنار یکدیگر می گویند.

مثلا ما یک کتابخانه داریم و 7 کتاب داریم به چند روش میتوانیم کتاب های خود را در این کتابخانه بچینیم؟

برای حل مساله بالا باید تعداد گزینه های موجود را بررسی کنیم یعنی

در جایگاه یک 7 کتاب میتوانیم قرار دهیم و در جایگاه 2 میتوانیم 6 کتاب قرار دهیم چون در جایگاه قبلی 1 کتاب قرار داده ایم و به همین ترتیب:

1*2*3*4*5*6*7=!7

در ادامه مطلب مثال های بیشتری قرار داده میشود


ریاضی برای المپیاد منبع : ریاضی برای المپیاد |جایگشت عادی
برچسب ها : کتاب ,جایگاه ,میتوانیم ,قرار داده ,کتاب قرار ,قرار دهیم